ARAŞTIRMA EĞİTİMİ PROGRAMI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Özgün Modeli

Araştırma Eğitimi Programı sürekli kendini yenileyen, her uygulamasını eleştir en ve geliştiren dinamik bir programdır. AEP, Tıp Fakültesinin 3, 4 ve 5inci yıllarında uygulanacaktır. AEP içinde formal ders olmayacaktır. Her uygulama interaktif irdeleme, sohbet, grup çalışmaları ve ödevlerin tartışılması şeklinde geçecektir. AEP aşağıdaki bileşenlerden meydana gelmektedir:

1. Bilimsel düşünce, bilim tarihi ve felsefesi eğitimi: Bu dönem kuramsal ve uygulamaya yönelik olarak 2 bölümdür:

a. Kuramsal eğitim: Öğrenciler eleştirel, yaratıcı ve problem çözmeye yönelik bilimsel düşünce açısından kuramsal eğitim alacaklardır. Bu eğitim, konuda yetkin öğretim üyeleriyle sohbet ve tartışmalar şeklinde yürüyecek, İnternet ortamına yüklenmiş olan ve öğrencilere önerilen kaynaklardan yararlanılacaktır.

b. Bilimsel düşünceyi temel alan uygulamalar yapılacaktır. Bu çerçevede 1) genel olarak doğru kabul edilen ve tartışılmayan yanlışlar ortaya konacak, 2) bazı tıbbi sorunlara pratik çözümler üretilecek, 3) makaleler eleştirel olarak okunacak, 4) sanal araştırmalar tasarlanacak, 5) başarısızlığa uğrayan çalışmalar irdelenecektir. Bu bölüm bütün AEP boyunca işlenmeye, vurgulanmaya devam edecektir.

2. Araştırma eğitimi: Araştırma yaklaşım, yöntem ve teknikleri, istatistik, tıbbi İngilizce, iyi klinik ve laboratuvar uygulamaları, hayvan deneyi eğitimleri, laboratuvar, klinik ve deney hayvanları etiği eğitimi, bilgiye ulaşma, sunum ve makale  yazma eğitim ve uygulamaları yapılacaktır.

3. Araştırma alanları ve ekipmanlarının tanınması: Öğrenciler araştırma alanlarını tanımak üzere küçük grup ziyaretleri yapacaktır. Halk sağlığı, klinik araştırmalar yapan bilim dalları, biyotıp çalışmaları yürüten laboratuvarlar gezilecek ve öğretim üyeleriyle birebir görüşmeler yapacaklardır. Araştırma alanlarının kapasitesi, hangi araştırmaların yapılabildiği ve yapıldığı görülecektir. Ayrıca laboratuvarlarda kullanılan çeşitli ekipmanların özellikleri ve kapasiteleri öğrencilere tanıtılacaktır.

4.Araştırma uygulamaları

a. Öğrenciler kendilerine araştırma için bir konu ve alan seçecektir. Bir öğretim üyesinin nezaretinde seçtiği konu hakkında ön araştırmalar yapacak ve teorisini geliştirecektir.

b. Seçtiği araştırmaya uygun olarak klinik, alan veya laboratuvarda çalışmasını yürütecektir.

c. Çalışmasını bir bilimsel toplantıda sunacaktır.

d.Çalışmasını makale haline getirecektir.

 

AEP sırasında öğrenci en az iki proje üretecektir. Bunlardan birisinin temel bilim (biyotıp) veya klinik branşlarda laboratuvar ağırlıklı bir proje, diğerinin toplum sağlığı projesi olması öngörülmektedir. İlk sözü edilen projeyi öğrencinin en başından sonuna, kılavuz öğretim üyesinin desteği ile, kendisinin üretmesi esastır. Öğrenci yürüyen bir çalışmaya dahil olan bir yardımcı değil, araştırmanın baştan sona sahibi olacaktır. Toplum Sağlığı projesi birkaç öğrenci bir araya gelerek yapılacaktır. Bu proje de baştan sona bu öğrenci grubunun ürettiği bir proje olacaktır