ARAŞTIRMA EĞİTİMİ PROGRAMI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Özgün Modeli

Araştırma Eğitimi Programına ait "aep.ege.edu.tr" web sayfası güncellenmekte olup 2015 yılı ortalarına kadar tam olarak faal duruma geçecektir.